Du har tjent for meget

Tjener du for meget ved siden af din SU, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle lån tilbage

Når året er omme, ser vi på, hvor meget du har tjent ved siden af din SU – vi laver en indkomstkontrol. Har du tjent mere end dit fribeløb, får du besked om, at du skal betale en del af din SU og dit eventuelle lån tilbage (du får et "Indkomstkontrol-krav").

I minSU kan du under Status for indkomstkontrol se, om vi har set på, om du har tjent for meget i år.

Det er forskellen mellem din årsindkomst og dit årsfribeløb, du skal betale tilbage. Det beløb vi kræver tilbage, svarer til det, du har tjent ud over dit årsfribeløb, dog maksimalt et beløb, der svarer til din SU (før skat) og dit SU-lån. Har du for eksempel tjent 70.000 kroner mere end du må, men kun fået 30.000 kroner i SU (før skat), er det de 30.000 kroner du skal betale tilbage (plus et tillæg på syv procent).

Du får rabat

Har du tjent for meget, får du rabat på det beløb, du skal betale tilbage. Uanset om du går på en ungdoms- eller videregående uddannelse, skal du kun betale halvdelen af det beløb, der er mellem det mellemste fribeløb og det laveste fribeløb for studerende på ungdomsuddannelser - se satserne for fribeløb. Du skal betale det fulde beløb tilbage at den del, der overstiger forskellen mellem det mellemste fribeløb og det laveste fribeløb for studerende på ungdomsuddannelser (uanset om du går på en ungdoms- eller videregående uddannelse).

Regneeksempler

Tillæg på syv procent

Vi lægger syv procent til det beløb, du skal betale tilbage, hvis beløbet overstiger SU-satsen for udeboende og én måneds SU-lån. De syv procent er et fast tillæg, ikke en rente. Beløbet lægges til din gæld, uanset om du betaler hele gælden tilbage på én gang eller over flere omgange.

Kravet forrentes fra den 1. i måneden, to måneder efter kravet er fremsat. Gælden forrentes med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente plus 8 procent (for gæld, der forfalder efter 1. marts 2013). Du kan se den til enhver tid gældende rente hos Udbetaling Danmark, Studiegæld. Renten tilskrives månedligt. Betaler du hele beløbet tilbage inden de to måneder, skal du ikke betale renter.

I første omgang er det din SU, du skal betale tilbage. Dækker din SU ikke det beløb, du har tjent for meget, skal du også betale noget af dit SU-lån tilbage. Det beløb, du betaler tilbage af dit lån, bliver selvfølgelig trukket fra dit samlede SU-lån.

  • Særligt for ungdomsuddannelser: Går du på en ungdomsuddannelse og har fået forhøjet dit SU-lån (på grund af en lavere SU), er det i første omgang det ekstra lån, du skal betale tilbage, derefter din almindelige SU og endelig SU-lånet.
  • Særligt for videregående uddannelser: Går du på en videregående uddannelse og har fået slutlån, skal du også betale det tilbage, hvis du har tjent for meget. Den SU, du betaler tilbage, er brugt i dit SU-klippekort.

Du får et tilbagebetalingskrav fra os

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der undersøger, om du har fået for meget SU. Har du det, er det også os, der gør dig opmærksom på, hvor meget du skal betale tilbage. Så snart du har fået kravet om at betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage, overfører vi din tilbagebetalingssag til Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Du mener, der er fejl i kravet

Mener du, der er fejl i opgørelsen af dit krav, skal du straks kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via Digital Post. Du skal vedhæfte dokumentation, der kan vise, hvad der er forkert i opgørelsen af dit krav.

Du kan klage over dit krav

Vil du efterfølgende klage over kravet, skal du sende din klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du skal mærke kravet: "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøttordninger”.

Du skal klage senest fire uger fra den dag, du har fået kravet.

Udbetaling Danmark, Studiegæld står for at administrere din tilbagebetaling, og det er dem, der beregner renterne af din gæld. Du skal derfor henvende dig til Udbetaling Danmark, Studiegæld, hvis du vil ændre din tilbagebetalingsordning. Du kan bruge Udbetaling Danmark, Studiegælds selvbetjeningsløsning.

Hvis du har tjent for meget, vil du normalt få besked om, at du skal betale tilbage i løbet af perioden fra midt i april til august året efter det år, du tjente for meget. Har du tjent for meget i 2010, vil du normalt få besked i løbet af månederne fra april til august 2011.
I nogle tilfælde kan der gå længere tid, før vi kan lave den endelige beregning af din indkomst, og dermed får du senere besked om, at du skal betale skat tilbage. Det kan ske, hvis for eksempel Skattestyrelsen ikke har dannet din årsopgørelse.

Betaler du en del af din SU tilbage, vil du muligvis have betalt for meget i skat af din SU. I så fald skal du have skat tilbage. Skattestyrelsen regulerer automatisk skatten af den ændrede SU. Vi kan ikke regulere vores krav om tilbagebetaling efter den skat, du allerede har betalt.